POLISI PRIVASI

POLISI PRIVASI

Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana TenkoFx ('Syarikat') mengumpul dan menggunakan maklumat melalui laman webnya www.tenkofx.com atau laman web lain yang dikendalikan oleh Syarikat ini.

TenkoFx menghormati privasi mana-mana pelawat yang mengakses laman webnya. Syarikat in komited untuk melindungi pelanggan yang sedia ada atau prospektif, pemohon atau maklumat yang berkaitan dengan pelawat.


PENDAFTARAN PELANGGAN

Untuk membuka akaun dengan TenkoFX, pelanggan harus melengkapkan dan mengemukakan borang permohonan dan menyediakan dokumen pengesahan yang diperlukan untuk tujuan pengesahan identiti. Dengan melengkapkan borang permohonan, anda diminta untuk mendedahkan maklumat peribadi untuk membolehkan Syarikat ini menilai permohonan anda dan mematuhi peraturan yang berkaitan.


SULIT

TenkoFX tidak akan mendedahkan mana-mana maklumat rahsia pelanggannya kepada pihak ketiga, melainkan perlu untuk berbuat demikian oleh pihak berkuasa pengawalseliaan bidang kuasa yang kompeten, pendedahan sedemikian akan berlaku atas dasar 'perlu diketahui', melainkan jika diperintahkan oleh pihak berkuasa pengawalseliaan. Di bawah keadaan sedemikian, Firma hendaklah memaklumkan kepada pihak ketiga dengan jelas mengenai sifat rahsia maklumat tersebut.

Pelanggan menerima dan bersetuju bahawa TenkoFx mungkin, dari semasa ke semasa, mengendalikan syarikat lain secara kontraktual untuk tujuan statistik demi meningkatkan pemasaran Syarikat ini, akibatnya, sebahagian atau semua data peribadi pelanggan boleh didedahkan secara asas tanpa nama dan agregat sahaja.


EJEN

Kami menggunakan syarikat pemprosesan kad untuk deposit dan pengeluaran anda ke/dari akaun dagangan TenkoFX anda, Pembekal perkhidmatan kami tidak akan mengekalkan, berkongsi, menyimpan atau menggunakan sebarang maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi untuk sebarang tujuan lain.


PRIVASI

Sistem penjejakan yang digunakan di laman web Syarikat ini boleh mengumpulkan data yang merinci halaman yang diakses oleh anda, cara anda menemui laman ini, kekerapan lawatan dan sebagainya, maklumat ini diperolehi untuk meningkatkan kandungan laman web Syarikat ini dan juga boleh digunakan oleh TenkoFx untuk menghubungi anda, melalui cara yang sesuai, dan memberikan anda sebarang maklumat yang Firma kami percaya adalah berguna.


PILIHAN / KELUAR

Sekiranya anda tidak mahu menerima apa-apa komunikasi daripada Syarikat ini lagi, anda boleh memilih pilihan keluar dengan menyesuaikan tetapan masing-masing di kawasan pelanggan individu anda - TenkoDESK.

Anda akan dimaklumkan sewajarnya jika maklumat peribadi anda dikumpulkan oleh pihak ketiga yang bukan ejen / penyedia perkhidmatan kami, jadi anda boleh membuat keputusan yang adil berdasarkan maklumat sama ada anda ingin berkongsi informasi anda dengan pihak tersebut.


COOKIES

Cookies adalah fail teks kecil yang disimpan pada komputer pengguna untuk tujuan penyimpanan rekod. TenkoFxo menggunakan cookies di laman webnya. Syarikat ini tidak menghubungkan maklumat yang disimpan dalam cookie ke mana-mana maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi yang boleh anda serahkan.

TenkoFX menggunakan kedua-dua cookies ID sesi dan cookies yang berterusan. Cookies ID sesi tidak akan habis tempoh apabila anda menutup penyemak imbas anda. Cookies berterusan akan menetap pada cakera keras anda untuk jangka waktu yang lama. Anda boleh mengalih keluar cookies yang berterusan dengan mengikuti arahan yang disediakan dalam fail 'Pertolongan' pelayar Internet anda.

TenkoFX menetapkan cookies yang berterusan untuk tujuan statistik. Cookies yang berterusan juga membolehkan Syarikat ini mengesan dan menyasarkan lokasi dan kepentingan pengguna yang mengakses tapak laman TenkoFX dan untuk meningkatkan pengalaman perkhidmatan yang ditawarkan.

Sesetengah rakan perniagaan TenkoFX menggunakan cookies di laman-laman Syarikat ini, TenkoFX tidak mempunyai akses atau kawalan ke atas cookies ini.


PERLINDUNGAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Maklumat peribadi yang anda berikan berhubung dengan pendaftaran diri sebagai pengguna laman web atau perkhidmatan tersebut dikelaskan sebagai 'Maklumat Berdaftar'. 'Maklumat Berdaftar' dilindungi dengan pelbagai cara. Anda boleh mengakses 'Maklumat Berdaftar' anda melalui kata laluan yang dipilih sendiri. Kata laluan ini disulitkan dan hanya diketahui oleh anda. Kata laluan anda tidak boleh didedahkan kepada sesiapa sahaja. 'Maklumat Berdaftar' disimpan dengan selamat di pelayan dijaga yang hanya diberi kuasa akses kepada kakitangan tertentu melalui kata laluan. Syarikat ini menyulitkan semua maklumat peribadi kerana ia akan dipindahkan ke TenkoFX dan dengan itu akan berusaha untuk menghalang pihak yang tidak dibenarkan melihat maklumat tersebut.

Maklumat peribadi yang diberikan kepada TenkoFX yang bukan 'Maklumat Berdaftar' juga terletak pada pelayan yang selamat dan sekali lagi hanya boleh diakses oleh kakitangan yang sah melalui kata laluan. Maklumat ini tidak dapat diakses oleh anda, oleh itu tiada kata laluan yang disediakan agar anda dapat mengubahnya.


AKSES UNTUK KENAL PASTI MAKLUMAT YANG BENAR

Jika maklumat peribadi anda berubah, anda harus memaklumkan kepada kami dengan sewajarnya, sila e-mel kami di ([email protected]) atau kemas kini profil anda melalui kawasan pelanggan TenkoDESK.


PENAFIAN UNDANG-UNDANG

TenkoFX berhak untuk mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh peraturan kami dan apabila Firma ini percaya bahawa pendedahan adalah perlu untuk melindungi hak-hak kami dan / atau mematuhi prosiding kehakiman, perintah mahkamah, atau proses undang-undang yang disampaikan. TenkoFX tidak akan bertanggungjawab untuk penyalahgunaan atau kehilangan maklumat peribadi akibat cookies di laman web Syarikat ini yang TenkoFX tidak mempunyai akses atau kawalan. TenkoFX tidak akan bertanggungjawab ke atas penggunaan maklumat peribadi anda yang tidak sah kerana penyalahgunaan atau salah letak kata laluan, cuai atau berniat jahat.


PERUBAHAN DALAM PERNYATAAN PRIVASI INI

Sekiranya kami memutuskan untuk mengubah dasar privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut kepada penyataan privasi ini, halaman dan tempat lain yang kami anggap sesuai supaya anda mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya dan dalam keadaan apa, jika kami membuat pilihan untuk mendedahkannya.

Kami berhak untuk mengubah suai pernyataan privasi ini pada bila-bila masa, jadi sila semaknya dengan kerap. Jika kami membuat perubahan material pada dasar ini, kami akan memberitahu anda di sini, melalui e-mel, atau melalui notis di halaman rumah kami.


PERTANYAAN

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai 'Dasar Privasi', sila e-mel kepada kami ([email protected]) atau hubungi kami di +64 9 306 8923


Tarikh: 11 Oktober 2013